Uitleg over verschillende yogavormen,

de Falun Gong en The Golden Movement.

Kundalini yoga

 

Kundalini yoga is een levendige en actieve yogavorm met veel dynamische oefeningen en ontspanning. Specifieke ademtechnieken zoals een langzame diepe adem, een krachtige, vlotte adem (vuuradem) worden zeer regelmatig toegepast.

Het wordt ook wel de yoga van het bewustzijn genoemd en wordt door beoefenaars als de meest krachtige vorm van yoga gezien. Kundalini yoga werkt zeer direct in op het zenuwstelsel en klierenstelsel van de mens, waar door het effect van de beoefening vrijwel meteen voelbaar is; als toegenomen ontspanning, vitaliteit en alertheid.

 

Deze yogavorm is door Yogi Bhajan naar het Westen gebracht in 1968.

Yogi Bhajan heeft veel kriya´s (yogaseries) geschreven, die stuk voor stuk uniek zijn en een eigen doel hebben. Elke kriya heeft een uitwerking op het denken, het lichaam en de geest. De oefeningen in een kriya zijn zorgvuldig uitgezocht en in een bepaalde volgorde geplaatst, zodat je stap voor stap naar je doel toewerkt.

Kundalini yoga bestaat uit kriya´s, meditaties en pranayama´s (serie´s ademoefeningen).

 

Guru Jagat Singh Khalsa zegt over kundalini yoga: ´Kundalini yoga ontstond in een tijd dat de mens bewust ging leven. Het vermogen om gezond, gelukkig en geestelijk bewust te leven ontwikkelde zich gedurende duizenden jaren en tijdens vele beschavingen. Eeuwenlang werd kundalini yoga alleen beoefend onder het toeziend oog van een meester. Je werd alleen als leerling aangenomen als je bewezen had dat je het waard was onder leiding van een meester yoga te beoefenen.´

Gelukkig is kundalini yoga tegenwoordig toegankelijk voor iedereen. Het is een gemeenschappelijke kennis die wereldwijd wordt uitgeoefend en gedeeld.

 

Wat is kundalini?

Het woord ´kundal´ betekent ´krul in het haar van de geliefde´. Met kundalini wordt de energie aangeduid die ligt opgeslagen in de muladhara, het wortelchakra,  diep in de bekkenbodem gelegen, bij het perineum. De mens heeft meerdere fijnstoffelijke energiecentra die lichaam, geest en ziel met elkaar in verbinding brengen. Deze energiecentra noemen we chakra´s. Zie onderstaande afbeelding waar de hoofdchakra´s op staan.

Yogi Bhajan zegt over kundalini energie: ´Wat is kundalini? De energie, die het klier- en zenuwstelsel met elkaar verbindt en gevoelig maakt, zodat het hele hersengebied die signalen kan ontvangen en interpreteren, en de samenhang tussen oorzaak en gevolg duidelijk wordt. Met  andere woorden, je wordt er heel helder van. Daarom noemen we het de yoga van het bewustzijn. En zoals alle rivieren in dezelfde wereldoceaan uitmonden, zo leidt alle yoga naar het opstijgen van de kundalini in de mens. Dus wat is kundalini? De creatieve kracht in de mens.´

Door kundalini yoga beoefening wordt de opgeslagen kundalini energie in beweging gebracht, m.b.v. prana (positieve, opladende energie) en apana (negatieve, uitscheidende energie) deze wordt via bhanda´s (sluizen of sloten die aangenomen worden door een bepaalde lichaamshouding) langs de chakra´s geleid en uiteindelijk leidt dit tot een verruimd bewustzijn. Dit kun je zien als een langzaam en geleidelijk proces met voordurende reiniging en oplading.

Yogi Bhajan zegt over bewustzijn: ´Bewustzijn betekent dat je ervan bewust bent, wie je bent. En als dit bewustzijn zich kan verbinden met het universele bewustzijn, dan ontstaat een absolute harmonie, dan ben een yogi.´ Over yogi´s zegt hij het volgende: ´Een yogi is iemand die verlangt naar eenheid met het hoogste bewustzijn. Als een lenig lichaam het enige doel van de yoga zou zijn, zouden circusclowns de best yogi´s zijn.´

Afbeelding chakra’s:

chakra afbeelding

 

 

 

 

Dru Yoga

 

´Dru´ is afgeleid van het Sanskriet woord voor het ´stille punt´, het onbeweeglijke middelpunt van het draaiende wiel, de stilte in het oog van de orkaan, een manier om in de wereld te staan zonder beïnvloed te worden door de onrust van de voortdurende veranderingen. Het is de poolster, het centrale punt in het universum waar alles om draait. Dru yoga beoefening is een methode om het leven te benaderen vanuit ´stilte in beweging

 

Bij de Dru yoga zijn de houdingen en bewegingen zeer zacht en vloeiend en toch ook krachtig. We maken gebruik van visualisaties bij de beoefening, zodat de oefening zelf en de uitwerking ervan een extra impuls krijgt.

De Dru yoga heeft Enery Block Release – series. Een EBR is een zorgvuldig samengestelde serie aaneensluitende oefeningen die een gunstig effect heeft op het hele lichaam. Het bestaat uit rek- en strekbewegingen, draaiingen, voorwaartse, achterwaartse en zijwaartse buigingen en de hurkzit. EBR kan op zichzelf staand beoefend worden, maar ook als voorbereiding op verdere yoga beoefening of meditatie.

Het geeft lichaam en geest de ruimte om belemmerende en blokkerende energieën los te laten: dit kan een gedachte of een emotie zijn, als zodanig voelbaar, maar het kan zich ook voordoen als een voelbare spanning of verharding in het lichaam.

De nadruk ligt op zachtheid, alle gewrichten zijn zacht (niet op ´slot´) bij de beoefening en de bewegingen zijn vloeiend, ze vormen een combinatie van beweging en ademen. Dit maakt latente energie sneller en vollediger vrij.

 

De kracht van hart staat centraal bij het beoefenen van Dru yoga en alle technieken zijn dan ook gericht op het in balans brengen en versterken van het hart. In de yoga spreken we op een subtieler niveau over het ´hartcentrum´. Verbonden met het hart chakra is het spirituele hart of hrit padma. De eigenschappen die aan hrit padma worden toegeschreven zijn hoogstaand, zoals vriendelijkheid, eerbied en universele liefde.

 

Dru yoga maakt gebruik van affirmaties. Een affirmatie is niets anders dan een woord of een korte zin, die een positieve en gunstige uitwerking op jou heeft. De kracht van affirmatie is in feite gedachtenkracht. Iedere gedachte en elk gevoel heeft invloed op het hele lichaam, tot aan het functioneren van elke cel. Door bepaalde affirmaties te gebruiken bij bepaalde yogahoudingen, bijvoorbeeld ´Alles wat ik doe is een succes´ of ´Ik sta volledig in mijn kracht´, en daarbij ook nog het gevoel in jezelf op te wekken dat dit zo is, kun je spoedig veranderingen op gaan merken in je dagelijks bestaan.

 

´Er bestaat geen duisternis in deze wereld, tenzij we de kracht van licht en liefde ontkennen.´

Mansukh Patel

 

 

Hatha Yoga

 

Hatha yoga is de meest bekende vorm in het Westen en als men het over yoga heeft, dan bedoelt men meestal deze vorm. Bij hatha yoga beoefening ligt de nadruk op het fysieke deel.

Door het beheersen van het lichaam, de adem en de geest (concentratie, focus), komen we in contact met de diepere lagen van ons wezen, onze geest en ziel.

Bij de hatha yoga worden asana´s (houdingen) aangenomen. De houdingen zijn voornamelijk statisch (er wordt niet bij bewogen). Pranayama´s (ademoefeningen) worden toegepast. De ontspanning vindt tussen de oefeningen door plaats en een yoga sessie wordt altijd afgesloten met een liggende ontspanning (savasana).

 

Het woord Hatha  kun je splitsen in ´ha´ en ´tha´, respectievelijk betekent dit zon en maan. De zon is een symbool voor de geest, de zon is een symbool voor datgene dat ons in het leven drijft als het meest wezenlijke in onszelf. Dat deel, wat we niet kunnen zien of waarnemen, maar waarvan we diep in ons zelf weten, dat het er is. ´Het leven zelf, dat zich in ons ontvouwt volgens een vast plan en dat ieder van ons tot zo´n volkomen ander wezen maakt dan ieder ander, omdat wij aan dat leven, wat we gemeen hebben, toch weer ieder een andere uitdrukkingswijze geven. Dát symboliseert de zon.´ zegt Hans Wesseling, die een bekende Hatha Yoga leraar was. De maan symboliseert de materiële wereld, in de stof, de materie waarin de geest zichtbaar wordt. Of, zoals Hans Wesseling het zegt: ´Mijn stoffelijk lichaam, dat zijn geest zichtbaar maakt, maar ook: mijn lichaam, dat alleen zichtbaar is als een weerkaatsing van mijn geest.´

De vereniging van zon en maan duidt op de vereniging van lichaam en geest.

Symbolisch kun je zeggen dat de zon en de maan elkaar ontmoeten in het menselijk denken. Lichaam en geest ontmoeten elkaar in het (min of meer) bewust denken van de mens.

 

´Hatha´ betekent  ook ´geweld of dwang´. Dit duidt op een bepaalde discipline (focus) die verlangd wordt. Hatha yoga richt zich op alle zintuigen, alle organen en klieren, op het bloedvatensysteem, de adem, de spieren, zenuwen en botten, het hele lichaam; maar ook op het denken, de concentratie en de geestelijke bewustwording.

 

 

DSC01299

Yoga Swing

De yogaswing is een hangmat waarin yogahoudingen aangenomen kunnen worden. Je kunt onder andere ondersteboven in hangen, waardoor houdingen die normaalgesproken vrij moeilijk zijn een stuk makkelijker worden. Je wordt ‘gedragen’ door de hangmat. De kunst is om dan los te laten en je over te geven aan de zwaartekracht. De yogaswing kan gebruikt worden voor zeer eenvoudige ontspanning (bijv. foetushouding of savasana liggend in de mat) en ook voor yoga met meer uitdaging en inspanning. De oefeningen in de yogaswing kunnen zeer ontspannend en zelfs helend zijn voor de rug – er komt ruimte tussen de wervels, druk neemt af, spieren kunnen ontspannen. Het ondersteboven hangen heeft een zeer gunstige uitwerking op de geest, de hersenen, neus- en voorhoofdholten, de bloedsomloop, doorbloeding en de organen.

 

Guru Pranam

De Guru Pranam is een kindhouding met de handen voor je op de grond met de handpalmen tegenelkaar (gebedsmudra). Neem deze rustpose aan door op de knieën te gaan zitten, breng de billen op of richting de hielen, buig voorover en breng het voorhoofd op of richting de grond (wanneer dit laatste niet goed voelt, plaats dan de ellebogen onder de schouders en laat het hoofd hangen). De houding geeft eerbied aan. In overgave ben je eerbiedig. Waar buig je voor vandaag?

In deze houding kun je de kleuren van de regenboog visualiseren langs de ruggengraat vanaf de stuit naar de kruin. Bij de stuit begin je met rood, dan oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet tot aan de kruin. Inademend visualiseer de kleuren langs de ruggengraat, uitademend stel je voor dat de kleuren oplossen in het niets. Op de volgende inademing verschijnen de kleuren weer. Herhaal.

De Guru Pranam is helend, een goede voorbereiding op meditatie, verhelderend op alle gebied.

 

Falun Gong

 

De Falun Gong is geen yogavorm, maar wel uitstekend te combineren met yoga en meditatie.

Falun Gong staat ook bekend als Falun Dafa en is een uit China afkomstige spirituele zelfdiscipline.

De grondlegger ervan is Li Hongzhi.

´Falun´ betekent letterlijk ´wet- wiel´ en bestaat uit een reeks van vijf Qigong oefeningen.

De eerste vier oefeningen bestaan uit zachte, eenvoudige armbewegingen en een enkele buiging die staand worden uitgevoerd, de laatste oefening is een zittende meditatie, waar ook armbewegingen aan vooraf gaan. De oefeningen kunnen afzonderlijk uitgevoerd worden, maar ook geheel of gedeeltelijk in (willekeurige) volgorde.

Het doel van de Falun Gong is het verfijnen of cultiveren van lichaam en geest. De Falun Gong beschouwt daarbij waardigheid, mededogen en verdraagzaamheid als hoogste leidinggevende principes.

Op Youtube zijn meerdere filmpjes te vinden waarop de oefeningen van de Falun Gong duidelijk worden voorgedaan.

Meer informatie is te vinden op www.FalunDafa.org, zie ook onderstaande folder:

 

 

 

 

 

The Golden Movement

 

The Golden Movement is een oeroude serie bewegingen die je kracht en universele energie in handen geeft. Iedereen kan het doen en het wordt wereldwijd toegepast.

The Golden Movement komt niet voort uit de yoga, het vindt wel een prachtige aansluiting op yoga en meditatie.

 

De oefening gaat als volgt:

 

http://www.aardeschool.nl/images/goldenmovement1.gif
http://www.aardeschool.nl/images/goldenmovement2.gif
http://www.aardeschool.nl/images/goldenmovement3.gif
http://www.aardeschool.nl/images/goldenmovement4.gif

 

  1. Verbind je met Moeder Aarde, richt je handpalmen naar beneden.
  2. Verbind je met je lichaam, je fysieke energie. Maak contact met Wie je echt bent.
  3. Breng dit weten in je hart (gebedsmudra, handpalmen tegen elkaar voor het hart) en zegen het met het draaien van de handen (naar voor, beneden, naar binnen en weer naar buiten).
  4. Open de armen, handpalmen zijn open, verwijder overtollige energie / ballast uit het hart.
  5. Draai de handpalmen omlaag.
  6. Verbind je met je derde oog: je mentale en spirituele deel. Kruis de handen voor het voorhoofd.
  7. Om ballast uit het hoofd te verwijderen, kruis handen voor het derde oog, dan breng je de armen omlaag (zover als je fijn vindt) terwijl je de handen om elkaar heen draait. Geef ballast af aan de Aarde.
  8. Zo kom je ook weer omhoog, langzamer draaiend met de handen tot harthoogte. Open de armen één voor één (eerst rechts, dan links) over je hoofd totdat de armen zijwaarts zijn. Richt de handpalmen omlaag, naar de Aarde en neem zo nog een moment de Aarde-energie tot je.
  9. Breng de armen langzaam omhoog tot boven het hoofd in v-vorm en verzamel Goddelijke, spirituele energie van boven.

 

De oefening is nu voltooid, je kunt er mee doen wat je wilt:

a.     Breng deze energie tussen de handen, maak er een energie bal van. Je kunt deze energie aan jezelf geven (plaats je handen daar waar je voelt dat het nodig is).

b.     Of geef de energie aan iemand anders…

c.     Of deel de energie uit, geef het aan je omgeving, de aarde, stuur het naar een andere plaats of tijd… alles is mogelijk.

 

De ware betekenis van de Golden Movement: