Meditatie

 PPJK1027

Breng mij

van het onwerkelijke

naar wat werkelijk is.

Breng mij

van het donker

naar het licht.

Breng mij

van de dood

naar wat niet dood gaat.

(brhadäranyaka upanisad 1:3,28)

 

Meditatie verandert je levenswijze, je manier van denken en ervaren ten gunste van jezelf en van het geheel.

Meditatie is een manier om tot rust te komen, inzicht te verkrijgen, energie op te doen en alertheid en concentratie te bevorderen. Het is een prachtig hulpmiddel bij genezing, het bevordert het zelf genezend vermogen van het lichaam en de geest.

Bovenal is meditatie een methode om ruimte te scheppen in je ervaringen. Wanneer je daadwerkelijk bereid bent om eerlijk, met een open en ruime blik, naar jezelf te kijken, dan zal je helder en duidelijk kunnen zien wie je bent en waar je je bevindt. Mediteren maakt je bewust van wat er nu gaande is in jou. Wat er in je leeft, zend je uit en dat zal je terug zien in de wereld om je heen.

Meditatie betekent ‘de aandacht vestigen op’. Daar waar je de aandacht naar toe brengt, breng je energie of bewustzijn naar toe. Aandacht is alles. Aandacht die niets uitsluit en die niet dwingt. In zo´n aandacht is alles welkom: elke lichamelijke sensatie, iedere gedachte en elk gevoel en alle informatie die via de zintuigen tot je komt. Tijdens de meditatie kan het gebeuren dat het ´aandacht hebben voor´ verschuift naar een ´in de aandacht aanwezig zijn.´ Zodra je in de aandacht aanwezig bent, ben jij de waarnemer van je eigen gevoelens, je gedachten, je adem en je lichaam.

Jantiene begeleidt meditaties in groepsverband en individueel. Hierbij begeleidt ze de deelnemer(s) weer terug naar hun kern, hun goddelijke, liefdevolle zelf. Op deze manier word je weer bewust van wie je eigenlijk in werkelijkheid bent: een prachtig, liefdevol wezen. Je kunt emoties die je belemmeren gaan loslaten en ruimte maken voor prachtige, sterke, liefdevolle eigenschappen.

Meditatiebijeenkomsten

Worden bij voldoende animo georganiseerd in Rozenburg, kosten: €12,- per keer, duur anderhalf uur, op een ochtend, middag of avond.