Cursus Pijnverlichting

 

We zijn hier om rust te brengen

in ons eigen leven en als we rust brengen

in ons leven, hervindt alles rondom ons

weer zijn plaats, zijn ritme en de rust.

-          Mornah Simeona

 

De cursus is bedoeld voor mensen die in hun dagelijks bestaan regelmatig te kampen hebben met spanningen en/of pijn. Zoals mensen met een burn-out, langdurige pijn, (chronische) ziekte,  herstel na ziekte of operatie. Verschillende doeltreffende manieren om lichamelijke, mentale en emotionele spanningen te verminderen en los te laten komen in de cursus aan bod. We maken gebruik van meditatietechnieken, ademtechnieken, lichaamswijsheid en oefeningen in aandacht. We bespreken wat ons beweegt en ook wat maakt dat we juist niét kunnen bewegen. Het doel is loskomen van pijn en lijden, gelukkig zijn en aanvaarding vinden in dat wat is.

 

De oefeningen worden zittend op de stoel gedaan, er is geen ervaring voor nodig. Het is voor iedereen toegankelijk.

De kosten bedragen € 80,- voor 10 bijeenkomsten. Instappen is altijd mogelijk, ook al is de 10-wekelijkse serie al gestart. Na afloop van de huidige serie, start een nieuwe reeks bijeenkomsten. Dit gaat door zolang er animo is.

Locatie: Rozenburg

 

Deze cursus verzorg ik ook freelance voor opdrachtgevers. Bijvoorbeeld voor bedrijven, zorginstellingen of andere organisaties zoals een mantelzorgsalon of positieve gezondheidsclub.

 

Voor aanmeldingen en/of informatie kunt u contact op nemen met:

Jantiene van den Boogaard, tel. 0181-219310,  e-mail: info@innersilenceyoga.nl

 

Pijn, ongemak, lijden, in welke vorm dan ook, we krijgen er allemaal mee te maken. Of je dat nu wilt of niet. De vraag is: hoe ga je er mee om? Een hele goede vraag! Wat hebben we geleerd over hoe om te gaan met pijn? Er zijn drie menselijke reacties, waar we toe geneigd zijn: vechten, vluchten of bevriezen.

Is pijn voor jou een strijd? Die je tracht te overwinnen? Dan is er sprake van pijnbestrijding. En nee, zo heet deze cursus niet. Strijden zorgt voor meer leed.

Ontken je pijn of tracht je die met man en macht te verdoven? Duw je de pijn zover mogelijk weg? Dan is er misschien sprake van ontkenning en doen alsof er niets aan de hand is. Met mensen die dit doen gaat het altijd ‘goed’. Wat gaat er schuil achter hun masker?

Vlucht je voor pijn? Bevries je? In dat geval kom je letterlijk vast te zitten en kun je geen kant meer op.

Als er plotseling een monster voor me zou staan, dat mijn pijn vertegenwoordigt, dan zou ik zeker één van bovengenoemde reacties vertonen. Dat gaat vanzelf, het is een menselijk-logische reactie. Van nature beschermen we ons tegen de pijn.En, zolang als het nuttig en nodig is, is dat uitstekend om te doen!

Totdat er een moment komt dat het niet langer nuttig en nodig is om jezelf te beschermen. Je bescherming kan dan zelfs een nieuwe laag pijn worden…

Deze bijeenkomsten heten Pijnverlichting. Let eens op de benaming: pijn – verlichting, de pijn in het licht zetten. De focus richten op de pijn, zonder er over te oordelen, alleen maar kijken, voelen en waarnemen. Niet langer vechten tegen de pijn, alsof het je vijand is. Niet langer de pijn wegduwen of je ervoor verstoppen. In plaats daarvan de pijn benaderen, recht in de ogen kijken. Zien wat er is. Er met alle aandacht naar toe gaan, alsof het je vriend is. Een vriend die het beste met je voor heeft.

Onder elke pijn ligt een schat verborgen. Wanneer de pijn daadwerkelijk gezien en waargenomen wordt, wordt de boodschap duidelijk en komt er een inzicht tevoorschijn. In plaats van weg van de pijn te gaan, gaan we de weg van de pijn volgen. De weg van de pijn is als een richtingaanwijzer, die wijst naar een nieuw inzicht.

Wie zijn/haar eigen pijn in de ogen ziet, vindt ware vreugde, vrede, wijsheid en liefde.